Krokiew pomocnicza XR_

Krokiew dostępna jest w dwóch kolorach co umożliwia dostosowanie do koloru zastosowanych okien:

  • sosnowym (XRP),
  • białym (XRU).

Krokwie pomocnicze dostępne są od długości 200cm, 270cm, 350cm.
Dobór długości krokwi zależy od:

  • wysokości okna z którym ma być zamontowana,
  • konstrukcji połaci dachowej (dążenie do uzyskania optymalnego kształtu szpalety i właściwej cyrkulacji powietrza po zamontowaniu okna z krokwią).

Przy wykorzystaniu węższej krokwi (18mm), z zewnątrz okna połączone są specjalnym kołnierzem do pokryć falistych lub ESV 18 DUO do pokryć płaskich. Jest to specjalnie przygotowane rozwiązanie do stosowania z krokwią pomocniczą 18 mm. W górnej i dolnej części kołnierz DUO ma wspólny element łączący dwa okna w jedną całość.

Przy zastosowaniu krokwi pomocniczej o grubości 100mm jako kołnierz stosuje się standardowe kołnierze do zespoleń np. KZV-1-P i KZV-3-P.

Zespolenie okien z krokwią pomocniczą (18mm, 100mm) umożliwia docieplenie ościeżnicy okna za pomocą zestawu izolacyjnego XDP lub warkocza z wełny owczej XWW.

Opis produktu

Krokiew pomocnicza XR_ umożliwia zespolenie dwóch okien w poziomie B2/1, w minimalnej odległości od siebie – 18mm lub większej – 100mm. Zastosowanie krokwi pomocniczej zapewnia więcej naturalnego światła w pomieszczeniu i pochłania mniej czasu podczas montażu zespolenia okien.

Krokiew pomocnicza wykonana jest z tego samego materiału co ramy okienne stanowiąc estetyczny element połączenia okien bez tradycyjnej zabudowy kartonowo-gipsowej.