Nawiewniki higrosterowane AERECO

ZASADA DZIAŁANIA:

Nawiewniki higrosterowane są sterowane automatycznie. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania codziennych czynności, takich jak: przebywanie w pomieszczeniu, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustawienia blokady w pozycji przepływu minimalnego.

 

Opis produktu

NAWIEWNIKI OKIENNE HIGROSTEROWANE AERECO – CECHY:

  • Nawiewniki higrosterowane pracują w zakresie od 30 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 30% nawiewnik jest przymknięty, a do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej wilgotności względnej uzyskuje wydajność maksymalną.
  • Nawiewniki higrosterowane są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
  • W zależności o sposobu montażu nawiewnika, zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
  • Nawiewnik higrosterowany działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

NAWIEWNIKI OKIENNE HIGROSTEROWANE AERECO – RODZAJE:

  • EMM – najbardziej popularny nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy. Dostępny jest w dwóch typach przepływu i w 4 kolorach (białym, kasztanowym, dębowym i szarym). Przepływ powietrza wynosi 5-29 m³/h. Wraz z okapem akustycznym zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie 38 dB. Nawiewniki EMM mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza.
  • EHAnawiewnik higrosterowany akustyczny. Dzięki swojej konstrukcji oraz wyposażeniu w czujnik higroskopijny zapewnia maksymalną ochronę akustyczną, optymalizując jednocześnie ilość doprowadzanego powietrza do pomieszczeń. Nawiewnik wraz z łącznikiem akustycznym i okapem zapewnia izolacyjność Dn,e,w = 42 dB, co stawia nawiewnik EHA wśród produktów zapewniających najlepszą izolacyjność w grupie produktów o przekroju netto 4000 mm2. Nawiewnik EHA z okapem standardowym posiada izolacyjność Dn,e,w = 35 dB.
  • EXR – nowość. Pierwszy nawiewnik w ofercie aereco wyposażony w nowoczesną obudowę typu monocoque. Kolorystykę nawiewnika można dostosować do każdego rodzaju i barwy okna. Tłumienie akustyczne Dn,e,w przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu zewnętrznego wynosi od 35 do 42 dB.
  • EXR.HP – nowość. Dwa najpopularniejsze systemy sterowania w jednym nawiewniku. Nowy nawiewnik higrosterowany aereco EXR.HP wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego, może zostać jednym ruchem zamieniony w nawiewnik ciśnieniowy z kontrolą strumienia maksymalnego. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad sposobem działania nawiewnika – dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji EXR.HP oferuje sprawny wybór funkcji przy użyciu łatwo dostępnego przełącznika na obudowie nawiewnika. Ustawienie przełącznika w pozycji HIGRO sprawia, że nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie przepustnicy. Natomiast ustawienie przełącznika w pozycji „1” – maksymalnie otwarty, powoduje zmianę regulacji pracy nawiewnika z higrosterowanej na ciśnieniową. Przepływ powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m³/h. Tłumienie akustyczne Dn,e,w przy otwartym nawiewniku w zależności od zastosowanego okapu zewnętrznego wynosi od 35 do 38 dB.