Oddymianie pomieszczeń

Zastosowanie systemu

Dym wydzielający się równocześnie z palącym ogniem stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ponad 90% ofiar pożarów umiera z powodu zatrucia dymem, a nie jak się powszechnie sądzi z powodu wysokiej temperatury czy kontaktu z ogniem. Dym
i wydzielające się ciepło powoduje znaczne straty materiałowe w budynkach objętych pożarem. Stosując odpowiednie systemy odprowadzania dymu i ciepła można w znacznej mierze uniknąć zagrożeń powstałych przez ich koncentrację. Okno oddymiające FSP sterowane z centralki oddymiania, współpracuje z czujnikami dymu oraz przyciskami alarmowymi tworząc tzw. grawitacyjny zestaw odprowadzania dymu i ciepła. System stosowany jest w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie na klatkach schodowych,
w budynkach wielorodzinnych, hotelach, itp.).

Opis produktu

Schemat instalacji systemu odprowadzania dymu i ciepła w budynku

 

 

 

 

Schemat instalacji systemu
odprowadzania dymu i ciepła w budynku

Budynek bez systemu podczas pożaru

Budynek bez systemu
podczas pożaru

Okno oddymiające FSPSystem umożliwia automatyczne lub ręczne otwarcie okna oddymiającego, które usuwa z pomieszczenia nadmiar ciepła, dymu i toksycznych gazów wydzielających się podczas pożaru. Zastosowanie systemu zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ umożliwia zachowanie wolnej od dymu drogi ewakuacyjnej w budynku, przyspiesza zlokalizowanie źródła pożaru oraz ugaszenie ognia.
Czujnik po wykryciu dymu wysyła sygnał do centralki, która z kolei automatycznie uruchamia siłowniki elektryczne otwierające okno. W przypadku wcześniejszego, np. wzrokowego wykrycia pożaru, okno oddymiające można otworzyć przyciskiem alarmowym RT 45. System umożliwia również codzienną wentylację pomieszczenia poprzez otwieranie okna przełącznikiem wentylacji LT 84U. Po upływie zaprogramowanego czasu okno automatycznie się zamyka. Do sytemu można podłączyć czujnik deszczu ZRD, który zamyka okno podczas deszczu. W przypadku pożaru sygnał z czujnika nie ma wpływu na sterowanie oknem.

 

Grawitacyjny system od prowadzania dymu i ciepła

Grawitacyjny system od prowadzania dymu i ciepła

Komponenty zestawu

Symbol 

Nazwa urządzenia

Rodzaj przewodu zasilającego
1.RZN 4402KCentrala z zasilaniem  awaryjnym do 1 oknaprzewód zasilający (2 x 1mm²)
1.RZN 4404KCentrala z zasilaniem  awaryjnymdo 2 okienprzewód zasilający (2 x 1,5mm²)
1. RZN 4408KCentrala z zasilaniem  awaryjnym do 4 okienprzewód zasilający (3 x 2,5mm²)
2. FSP P1Okno oddymiająceprzewód elektryczny (3 x 1 mm²)
3. RT 45Przyciski alarmoweprzewód elektryczny (6 x 1 mm²)
4. LT 84UPrzełącznik wentylacjiprzewód elektryczny (3 x 1 mm²)
5.OSD 23Czujnik dymuprzewód elektryczny (2 x 1 mm²)
6. ZRDCzujnik deszczuprzewód elektryczny (2 x 1 mm²)

Instalacja

Podłączenie systemu polega na doprowadzeniu zasilania 230V AC do centralki oddymiania, a następnie odpowiednimi przewodami do pozostałych elementów systemu. (Przekroje przewodów znajdują się przy nazwach elementów w tabeli). Długość potrzebnych przewodów elektrycznych zależy od rozmieszczenia poszczególnych komponentów systemu. Schemat połączeń elektrycznych znajduje się w instrukcji montażu centralki oddymiania. Instalacja systemu oddymiania powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę posiadającą świadectwo eksploatacji urządzeń (uprawnienia elektryczne do 1 kV). System powinien być sprawdzany pod względem niezawodności co 6 miesięcy. Wszystkie elementy systemu oferowane przez firmę FAKRO posiadają certyfikaty i są dopuszczone do zastosowania w budownictwie.

Charakterystyka

  • odprowadzanie ciepła i dymu podczas pożaru;
  • automatyczne lub ręczne otwieranie okna oddymiającego FSP podczas pożaru;
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców;
  • przewietrzania budynku i automatyczne zamykanie okna po upływie ustawionego czasu.